L’us d’aquesta web implica la lectura, comprensió i acceptació del present Avís Legal.

01 – Informació general

PAYÀ Motocicletes, s.l.
Empresa registrada en el Registre Mercantil de Barcelona, Full nº B-55375, Foli 67, Tom 23576, Inscripció 3ª i amb C.I.F. B-08857450

Seu a:

c/ Batista i Roca, 21
08302 – Mataró (BCN)
Tel. 93 741 59 30
Fax 93 741 59 33
Correu electrònic. info@motospaya.com
Adreça Web. www.motospaya.com

02 – Propietat Intel·lectual i Industrial

PAYÀ Motocicletes, s.l. es propietària del contingut de la pàgina web motospaya.com, motospaya.cat i motospaya.es així com dels noms de domini i, per tant, titular dels drets de propietat intel·lectual / industrial de la citada pàgina així com del contingut de la mateixa.

La totalitat d’aquesta web (sub-dominis, text, imatges, marques comercials, logotips, arxius, programari, estructura, selecció, ordenació, presentació de continguts, etc…) es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual / industrial.

Els drets de propietat intel·lectual / industrial de les pàgines web a les quals es redirecciona, com la titularitat dels seus continguts i dels noms de domini de les mateixos, són propietat de les seves respectius propietaris.

Es prohibeix expressament la reproducció total o parcial d’aquesta web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís explícit i per escrit de PAYÀ Motocicletes, s.l.

03 – Prestació de Serveis

A través d’aquesta web, PAYÀ Motocicletes, s.l. oferix a l’usuari tant motocicletes noves com motocicletes d’ocasió i/o altres productes / promocions.

La informació respecte a aquests productes / serveis que s’oferixen s’ha de considerar orientativa sense que en cap cas les motocicletes i/o productes que es mostren i detallen en els els enllaços corresponents es puguin considerar com oferta en ferm. Per tant els preus i promocions publicades en cap cas tindran caràcter contractual.

Així mateix les imatges, textos o altres continguts mostrats dels productes o serveis han de considerar-se simplement com il·lustratius de l’article relacionat podent aquests no coincidir exactament amb el producte o servei ofert.

PAYÀ Motocicletes, s.l. vetlla per la veracitat i qualitat del contingut d’aquesta pagina web pel que s’eximeix de qualsevol responsabilitat per error tipogràfic o de qualsevol altre tipus.

Per a l’adquisició de qualsevol producte / servei, com motocicletes noves, d’ocasió, recanvis, accessoris o equipament que consti en aquest lloc web, l’usuari haurà de posar-se en contacte amb PAYÀ Motocicletes, s.l. amb la finalitat de rebre la informació detallada del producte concret que l’interessi i els preus i ofertes actuals.

04 – Limitació de Responsabilitats

PAYÀ Motocicletes, s.l. no es fa responsable dels continguts de les pàgines web als que re-direcciona aquesta web, així com tampoc dels possibles incompliments de la normativa vigent en cada moment que aquestes pagines puguin incórrer.

PAYÀ Motocicletes,s.l. no es responsabilitza dels danys i perjudicis directes o indirectes derivats de l’ús d’aquesta web o dels seus continguts, fins i tot danys informàtics i la possible introducció de virus.

05 – Protecció de Dades Personals

Una vegada emplenat el formulari de sol·licitud d’informació o contacte l’usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporats a un arxiu automatitzat, creat per PAYÀ Motocicletes, s.l., el qual té la finalitat de mantenir informat a l’usuari sobre les novetats i/o promocions.

En qualsevol cas, l’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades en el moment d’enviar la seva sol·licitud d’informació.

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal PAYÀ Motocicletes, s.l. es compromet a donar compliment a l’obligació de secret professional respecte a aquestes dades i al deure de guardar-les, garantint la seva confidencialitat, i adoptant, si escau, les mesures tècniques adequades per a evitar qualsevol alteració, perduda, mal ús, robatori, tracte i accés no autoritzat.

06 – Drets del Usuari

Els usuaris d’aquest lloc web tenen el dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades que constin en l’arxiu automatitzat de dades de PAYÀ Motocicletes, s.l.

L’exercici d’aquests drets es realitzarà mitjançant petició escrita dirigida al domicili de PAYÀ Motocicletes, s.l. – c/Batista i Roca, 21 – 08302 Mataró (BCN), o bé mitjançant el correu electrònic info@motopaya.com.

Es presumeix que els usuaris accepten les condicions establertes i presten el seu consentiment al fer “clic” en el botó “Enviar”, “Enviar Missatge” o similar, que apareix en el formulari que recull les seves dades personals.

Les dades personals que proporcionen els usuaris no seran cedits a cap empresa externa i únicament seran utilitzades per a l’enviament d’informació per part de PAYÀ Motocicletes, s.l., tampoc estaran disponibles per a terceres persones en cap moment.

Únicament s’utilitzaran amb la finalitat establerta en aquest document.

Avís legal v15.12.24